Legepatruljen på Husum Skole

Den selvejende institution Husum Fritidsinstitution er pr. 1. august 2020 blevet omdannet til en KKFO under Husum Skole.


Denne hjemmeside bliver ikke længere vedligeholdt. Oplysninger om institutionen skal fremover findes via

https://www.husumskole.aula.dk/


I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.


Legepatruljen på Husum Skole


Skolepædagogerne fra Husum Fritidsinstitution står for legepatruljen på skolen.


Mål

Alle børn tilbydes mulighed for leg og fællesskab i det store frikvarter.


Beskrivelse

Legepatruljen på Husum Skole er et tiltag, som sikrer en pædagogisk ressource i børnenes spisefrikvarter. Tiltaget rækker langt ud over de traditionelle gårdvagter.


Pædagogerne igangsætter en masse fysiske aktiviteter og lege for børnene for at skabe en positiv legekultur. Det er et underliggende mål også at se de "usynlige" børn, som er de børn, der ikke selv er opsøgende i leg, for at hjælpe dem til at blive inkluderet i leg sammen med deres klassekammerater. Det er godt at skabe nye relationer for børnene på tværs af alder og klassetrin, da det understøtter en god skolekultur.


Legepatruljens aktiviteter finder sted på skolens grund samt den omkringliggende idrætsparks areal og multibaner. Med det store areal som ressource kan man tilbyde børnene en bred vifte af legemuligheder. Pædagogerne tilpasser lege og aktiviteter efter årstiden og børnenes interesser i de tilbudte aktiviteter.


Det er vores erfaring, at de børn, som er aktive deltagere i legepatruljens lege, formår at gøre legene til deres egne og derfor selv tager initiativ til at starte disse lege op - også uden pædagogens vejledning.


I skolens aula hænger en opslagstavle med en oversigt over de forskellige lege og steder, legepatruljen benytter på en given dag. Her fremgår det, hvilken pædagog børnene finder, og hvilke aktiviteter der tilbydes. Børnene kender pædagogerne fra hverdagen i klasserne og fra fritidsinstitutionen om eftermiddagen.


Skolepatruljen er et frivilligt tilbud til børnene, men ofte vil børn blive opfordret til at deltage.


Legepatruljens pædagoger er synlige i skolegården og i parken, da de bærer orange vest. Gårdvagter bærer gul vest.


Evaluering

Mindst to gange årligt drøfter skolepædagoger og ledelse, hvordan skolepatruljeordningen kan udvikle sig og fortsat give mening for skolens børn.

Copyright © All Rights Reserved