1. maj-børn

Den selvejende institution Husum Fritidsinstitution er pr. 1. august 2020 blevet omdannet til en KKFO under Husum Skole.


Denne hjemmeside bliver ikke længere vedligeholdt. Oplysninger om institutionen skal fremover findes via

https://www.husumskole.aula.dk/


I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.


1. maj-børn


Hvert forår modtager vi kommende skolebørn. De kommer typisk lige fra børnehaven og er de første måneder hos os hele dagen. Se et ugeskema nederst på denne side.


Når skoleåret begynder, begynder børnene i 0. klasse og kommer kun hos os eftermiddag og eventuelt om morgenen.


Pædagogiske læringsmål

Vi arbejder med børnene ud fra seks pædagogiske læringsmål:


Natur, Udeliv og Science

Læreplanstemaet handler om, hvordan det pædagogiske læringsmiljø kan understøtte, at barnet eksperimenterer og gør sig de første erfaringer med naturvidenskabelige tænke- og analysemåder. Desuden skal det understøtte, at barnet arbejder med bæredygtighed og samspillet mellem menneske, samfund og natur.


Alsidig personlighedsudvikling

Dette læreplanstema har fokus på, hvordan dagtilbuddets pædagogiske læringsmiljøer udvikler barnets erfaringsverden og dets muligheder for deltagelse. Det forudsætter bl.a. engagement, livsduelighed, gåpåmod og deltagelseskompetence.


Krop, sanser og bevægelse

Barnet er i verden gennem kroppen, og når det støttes i at bruge, udfordre, eksperimentere, mærke og passe på kroppen, lægges fundamentet for fysisk og psykisk trivsel. Det pædagogiske læringsmiljø skal invitere barnet til at få kropslige erfaringer i et miljø, hvor bevægelsesglæde, kreativitet og leg er nøglebegreber, og hvor det pædagogiske personale understøtter det enkelte barn og skaber fleksible, inkluderende læringsmiljøer.


Kommunikation og sprog

Fordi barnets kommunikation og sprog udvikles gennem nære relationer, er det centralt, at det pædagogiske læringsmiljø understøtter barnets kommunikative og sproglige samspil med det pædagogiske personale. Det pædagogiske personale skal være bevidste om, at de fungerer som sproglige rollemodeller for barnet, og de skal guide barnet til at indgå i fællesskaber med andre børn.


Kultur, æstetik og fællesskab

Kultur er dels en kunstnerisk, skabende kraft, der aktiverer barnets sanser og følelser, dels de kulturelle værdier, barnet tilegner sig i hverdagen. I pædagogiske læringsmiljøer med fokus på kultur møder barnet nye sider af sig selv, udtrykker sig på mange forskellige måder og understøttes i at forstå sin omverden.


Social udvikling

Social udvikling omhandler udvikling af sociale handlemuligheder og deltagelsesformer. Social udvikling foregår i fællesskaber, hvor barnet oplever at høre til, udvikler empati og får erfaringer med selv at øve indflydelse og værdsætte forskellighed.1. maj-børn

Mandag

Tirsdag (turdag)

Onsdag

Torsdag

Fredag

7.00 - 8.00

Morgenåbning
Spisning i køkkenet

Morgenåbning
Spisning i køkkenet

Morgenåbning
Spisning i køkkenet

Morgenåbning
Spisning i køkkenet

Morgenåbning
Spisning i køkkenet

8.30 - 9.30

Undervisning

Fri leg

Undervisning

Fri leg

Fri leg

9.30 - 10.00

Haps

Natur, udeliv, science

Haps

Haps

Haps

10.00 - 11.00

Natur, udeliv, science

Natur, udeliv, science

Krop, sanser, bevægelse

Krop, sanser bevægelse

Kultur, æstetik, fællesskaber

11-00 - 11.30

Frokost

Natur, udeliv, science

Frokost

Frokost

Frokost

11.30 - 12.55

Ude

Natur, udeliv, science

Ude

Ude

Ude

12.55 - 17.00

Alm. fritter

Alm. fritter

Alm. fritter

Alm. fritter

Alm. fritter

Copyright © All Rights Reserved