Trommen september 2019

Frugt /traktement
Vi er blevet gjort opmærksomme på, at der har været manglende information om vores økonomiske situation på afd. Trommen, som har haft betydning for vores eftermiddagsmåltid. Det beklager vi.

I marts indgik ledelsen og bestyrelsen forhandlinger med forvaltningen, i forhold til institutionens underskud. I kan læse mere på Husum Fritidsinstitutions hjemmeside under bestyrelsens referater. Det har haft betydning for afdelingernes driftsbudget, hvilket betød at vi skulle finde ca. 30.000 kr. i vores afdeling. Det har betydet, at vi i år har skruet gevaldigt ned for forplejningen, og derfor kan vi ikke i samme omfang tilbyde de samme mellemmåltider på Trommen.


Vi håber på, at vi igen til januar 2020 har midler til at give børnene et næringsrigt og varieret mellemmåltid.


I kan som forældre give jeres barn en snack med, som de kan spise midt på dagen, hvis I oplever, at det er nødvendigt.


Tilføjelse til ovenstående:

Jeg vil gerne forsøge at skabe en endelig afklaring af vores frugtmåltid på Trommen.
Hver dag kl. 14-15 har alle børn mulighed for at få et lille eftermiddagsmåltid, ligesom der står i institutionens kostpolitik. Vi vil på ingen måde stille krav om at nogen kommer med mad til os eller giver deres børn mad med hjemmefra. Det er helt og alene op til jer som forældre at tage beslutning om dette.
Vi har taget imod noget knækbrød og er glade for, at I støtter op om jeres barns fritidshjem. På samme måde har vi været glade, når nogen kommer med legetøj eller tilbyder vores børn at komme ud på klatreture og andet. Det er altid glædeligt at mærke, at I som forældre ønsker at bidrage ;) Men vi understreger, at vi ikke forventer eller stiller krav til at i kommer med noget.
Som led i opmærksomheden på vores frugtsituation, så går personalet i dialog om, hvad vi kan gøre, for at optimere det tilbud vi har, sådan at I oplever større tilfredshed hos jeres børn.
Har I nogen spørgsmål eller brug for at snakke, så kom endelig forbi – vores dør står altid åben


Bestyrelsen
Husk at orientere jer på vores hjemmeside www.husumfritidsinstitution.dk.


Der ligger mange vigtige informationer, som har betydning for dit barn fritidshjem. Der er blandt andet indledt en proces, som skal organisere fritidshjemmet som KKFO under skolens ledelse.


Børn og bevægelseskultur
Det er blevet politisk besluttet, at vi skal have et øget fokus på bevægelse hos børnene i vores institutioner. Forskning viser, at børn i højere grad end tidligere starter i skole uden at kunne nødvendige basale motoriske bevægelser. Dette skader deres videre indlæring, da kroppens udvikling også har betydning for den sproglige udvikling.


Derfor deltager personalet i to sideløbende forløb. Der er et kursusforløb med en masse teoretisk viden, hvor det deltagende personale går meget mere i dybden med børn og bevægelseskultur. Så er der et forløb for hele personalegruppen, hvor vi sammen med konsulenter fra DGI skal udvikle bevægelsesaktiviteter, som i højere grad skal støtte op om børnenes grovmotoriske udvikling.


Alle afdelinger får besøg af DGI-konsulenterne i nogle ”legebesøg” samt nogle supervisioner.


På Trommen får vi besøg den 20/9 kl. 13.30 – 14.30. Derfor skal vi ”låne” alle 0. klasserne denne dag, da forløbet mest er rettet mod denne aldersgruppe.


Efterårsferie
I uge 42 holder skolen efterårsferie, og derfor er den lukket. Der vil være mulighed for pasning på afdeling Hvide Hus, hvor der vil være personale fra alle afdelinger. Alle dage skal I senest aflevere jeres børn kl. 10.00, da det er muligt, at vi skal på tur.

Husk nu at give tilbagemelding, så vi kan give personalet ferie og arrangere ugens aktiviteter.

Trivselssamtaler for 0. klasser
I november får alle 0. klasse-forældre mulighed for en samtale med fritidshjemmets personale. Det er en samtale uden børn, og samtalen varer 20 minutter. I vil få nogle spørgsmål tilsendt, som vi tager udgangspunkt i, og tilmelding får I nærmere besked om.

Arrangementer
DISkOFEST!! - Vi skal igen i år danse og hygge sammen med jeres børn.
Vi afholder diskofest for 2. og 3. klasses børn den 1.11.19 kl. 18-21. I vil senere få en invitation til arrangementet, men sæt allerede nu et stort kryds i kalenderen.


Halloween-uge
I uge 44 afholder vi traditionen tro Halloween-uge på Trommen. Vi skal lave en masse uhyggelige aktiviteter, og om fredagen skal alle dem, som har lyst, komme udklædt.


Personalet
Vores skønne medhjælper Kamille er stoppet, da hun skulle ind og studere, og hvis ikke I allerede har observeret det, så har vi fået en ny medhjælper i huset. Hun hedder Nicoline, og hun skal være på Trommen i en fast stilling på 21timer. Kom endelig forbi og byd hende velkommen på vores skønne fritter ;)


Sabrina kommer tilbage d. 22.10.19 efter at have haft barsel – det glæder vi os rigtig meget til. Det betyder desværre også at vi skal sige farvel til Gitte, som vi har været usædvanligt glade for. Husk at få sagt pænt farvel til hende, inden hun stopper.


Vi ser frem til et efterår – med masser af godt humør og glade børn ;)


Hilsen Christer, Kasper, Carina, Morten, Sabrina, Gunnleiv, Heidi, Nicoline, Gitte og Danni

Copyright © All Rights Reserved