Hvide Hus og Pavillon oktober 2019

Kære alle forældre i Pavillon og på Hvide Hus

Nu er efteråret for alvor sat ind, og mange børn i begge afdelinger mangler indesko/sutsko og ekstra tøj/regntøj.

Skifte- og glemmetøj

Vi oplever, at børnene kommer fra skole, har våde strømper eller er drivvåde efter frikvartererne. Vi har ikke ret
meget skiftetøj tilbage, som vi kan give børnene. Så næste gang I rydder op i garderoberne og lige husker at tage badetøjet fra i sommer med hjem, så læg en pose med skiftetøj.

Vi har en kurv med glemt tøj stående ved 0.x' garderobe. Der ligger mange dejlige trøjer etc. Vi vil ikke bare sende tøjet
til genbrug, så vi håber I vil dykke ned og se om det tilhører jer. Efter efterårsferien tager vi det, vi kan bruge til ekstra
tøj, og sender resten videre til andre, der kan få gavn af tøjet.

Indretning

På Hvide Hus har vi endnu engang lavet om på rummene. Vi ønsker, at skabe gode forhold i krea, så børnene får den
fornødne opmærksomhed til at kunne fordybe sig i alle de spændende projekter. Vi har flyttet puderummet ud i
spillerummet i køkkenet. Bordfodbold i gangen (der kommer 1 til), dukkekrogen i puderummet, lego i dukkekrogen.

Larmen er aftaget betragteligt i gang og krea/legerum og steget noget mere i køkkendelen. Så hvis vi ikke kan høre en
disse, når I ringer, så hav tålmodighed. Det er heldigvis bare glade børn, der har en fest.

Vi satser på, at I hjælper jeres barn og os, med at huske barnet på at rydde op, inden I går hjem. På Pavillon har vi også forsøgt, at skabe små nicher, lege, plus plus, krea. Det fungerer optimalt.

Legeaftaler og børnemøder

Vi vil gerne minde jer om, at ved legeaftaler/fødselsdage/hente hinandens børn osv. skal I give besked herom. Vi
udleverer ingen børn uden forudgående aftaler med jer. I februar besluttede vi, at alle legeaftaler skal gå gennem jer
forældre, at det er jer der ringer til hinanden og aftaler. Det holder – og ingen bliver forstyrret på deres job.

Vi fortsætter børnemøder i begge afdelinger – henholdsvis tirsdage og fredage. Det er på disse møder, at børnene
også får medindflydelse. De poster breve (især på Hvide Hus) om emner og ønsker, der tages op i den store
forsamling. Vi er i gang med at gennemgå børnebudene (se plakater i husene). Det giver nogle gode snakke til
møderne. Vi vil gene lære børnene at lytte til hinanden, ikke afbryde – eller bryde ind i samtaler – men vente på tur. Vi
har nogle ”håndtegn”, som børnene selv er kommet med. Nu skal alle blive enige om, hvilket et vi skal anvende. Det
bliver afgjort på demokratisk vis i begge afdelinger.

Personalesituationen
Ahmad stopper på Hvide Hus. Vi har ansat Abba, som bliver skolepædagog i 2.X. Heidi kommer tilbage fra oktober, og
Gitte fra Trommen overtager 1.X (Pavillon) efter Mie. Vi har stadig Jonatan i begge afdelinger frem til 1. december. Vi
har også Susan tilknyttet Pavillon. Susan er i praktik i foreløbig frem til december.

Forældremøder

I løbet af efteråret får I en invitation til forældremøde, dato er fastlagt til torsdag den 14. november. Tilmelding er
nødvendig.

0.X får også tilbud om trivselssamtale (opslag i garderoben og tilmelding analog med kuglepen på papir).
Og husk, alle forældre er velkomne til at holde en trivselssamtale med os. Og I er altid velkomne til at tage/lave kaffe
og te, og nyde lidt tid sammen med jeres barn på fritidshjemmet.

Mange hilsner fra os alle på Pavillon og Hvide Hus

Copyright © All Rights Reserved