Hvide Hus og Pavillonen marts 2019

Kære alle forældre i Hvide Hus


Vi har lyttet til børnene på vores børnemøder om fredagen. Rigtig mange elsker krearummet, hvor der laves hyggelige opgaver. Samtidig har vi en gruppe, der mangler andre tilbud, og det har vi taget til efterretning.


Salen bliver stadig omdrejningspunkt for kreative udfoldelser. Vi vil dele rummet i salen i rolige sysler og legerum – Just dance (af og til).


Skufferne i gangen er fjernet, og Patrick og Michael har lavet to hyggekasser, hvor børn kan læse, snakke og slappe lidt af.


Vi flytter dukkekrogen til teaterrummet for at skabe mere plads til børn, der vil lege i større grupper. Der vil stadig være mulighed for teateraktiviteter i rummet.


Det lille rum ved køkkenet bruges til spillerum – kun for 1. klasserne. Og det bliver lagt i skema med maks. 45 minutter spilletid pr. uge til hvert barn, der ønsker at benytte sig af dette tilbud.


Vi er desværre blevet skåret i driften, og vi må tænke kreativt. Så under mottoet: Nyt er YT – kan I forældre måske hjælpe os. Vi mangler cykelhjelme til rulleskøjteaktiviteterne udenfor – garnrester til krea, dukketing/møbler/købmandsting o.a. til dukkekrogen, og evt. sjove spil til playstation.


Har I andre gode forslag – takker vi og tager imod!


Pr. 1. maj modtager vi en ny forventningsfuld 0.x, og ud fra flere pædagogiske overvejelser har vi besluttet, at vores nuværende 0.x flytter over på Pavillonen i slutningen af april måned.


Her vil de og i forældre møde kendt personale, som glæder sig til at modtage jeres børn. På Pavillonen går 2.X, og I kan glæde jer over, at jeres børn får masser af plads både ude og inde. De bliver den første årgang med færre børn, idet vi siger farvel til kommende 4.x og syv børn fra 4.v. Vi vil indkalde børnene fra 0.x til et møde og besøge Pavillonen, når vi nærmer os dagen. I vil blive holdt orienteret.

 

Siden 1. maj sidste år har vi lukket sammen i Pavillon/Hvide Hus, og det fungerer meget fint. Vi vil komme på Hvide Hus hver eftermiddag (mandag-torsdag kl. 15.45, fredag kl. 15.00) og lukker dagligt på Hvide Hus. Denne ordning har en god pædagogisk vinkel på børnefællesskabet. Det har skærpet tilhørsforholdet/fællesskabet mellem børnene i de to huse.


Bestyrelsen kommer rundt i afdelingerne (datoen kommer via mail) og hilser på jer og inviterer til en lille snak og en kop kaffe. Benyt jer gerne af tilbuddet.


Mange hilsner fra


Personalet på Hvide Hus  og Pavillonen


Copyright © All Rights Reserved