Nyt fra ledelsen

Den selvejende institution Husum Fritidsinstitution er pr. 1. august 2020 blevet omdannet til en KKFO under Husum Skole.


Denne hjemmeside bliver ikke længere vedligeholdt. Oplysninger om institutionen skal fremover findes via https://www.husumskole.aula.dk/


I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.


På denne side vil ledelsen løbende informere om stort og småt fra institutionen.


Nyhedsbrev 1. oktober 2019
Emner: Ny leder ansat


Nyhedsbrev 19. juni 2019

Emner: Souschefstilling nedlægges, Hanne bliver afdelingsleder, ny leder ansættes, forældremøde 5. september, kontaktpersoner i bestyrelsen.


Nyhedsbrev fra 7. maj 2019
Emner: Smørblomsten skal have ny afdelingsleder - sådan gør vi det trygt og godt


Nyhedsbrev fra 1. april 2019

Emner: Byggesagen og kafferundfart


Nyhedsbrev fra bestyrelsen 6. marts 2019

Emner: Joan fratræder, information om daglig ledelse.


Nyhedsbrev udsendt af bestyrelsen 20. december 2018

Emner: Sygemelding og konstituering af daglig ledelse.


Information om overgang til klub samt information om klub Vika

Udsendt 30. november 2018.


Nyhedsbrev udsendt 29. november 2018

Emner: Hanne tilbage, jul, nedrivning af Gule hus, sommerferien, lukning for varme og overgang til klub.


Nyhedsbrev udsendt 12. oktober 2018

Emner: Efterårsferie, personalenyt, konstituering af bestyrelsen, pædagogiske retningslinjer og nedrivning.


Nyhedsbrev udsendt juni 2018

Emner: Sommeruger med fælles åbning, Joan tilbage på deltid, forældremøde 10. september.


9. marts 2018

Leder Joan Markussen er sygemeldt på ubestemt tid. Imens vil souschef Hanne Ite Blom varetage ledelsen af institutionen. Ud over på hovedtelefonnummer 71 74 35 17 og mailadressen kontor@husumfritidsinstitution.dk kan Hanne kontaktes på mobil 29 26 62 88 og souschef@husumfritidsinstitution.dk. Alle øvrige kontaktoplysninger på ledelse, afdelinger og bestyrelse kan findes her.


Nyhedsbrev udsendt februar 2018.

Emner: Status, politikker, personalesituationen, nyt telefonsystem, vinterferie, overgang til klub, kommende 0. klasser, ny struktur fra 1. maj, fokuspunkt og byggeprojekt.


Nyhedsbrev udsendt december 2017.

Emner: Hannes sygemelding, byggesagen, netværksbestyrelse, budgetudmelding og jul.


Information om nødbemanding på kompetenceudviklingsdag 24. november 2017


Nyhedsbrev udsendt oktober 2017


Nyhedsbrev udsendt september 2017


Invitation til forældremøde med valg blev udsendt 23. august 2017.


Nyhedsbrev udsendt august 2017

Copyright © All Rights Reserved