Kompetencer


Kompetencer i en selvejende institution

Den enkelte institution er en selvstændig juridisk enhed med egne vedtægter og egen bestyrelse. Den har dermed ret til at træffe egne beslutninger på institutionens vegne.


Bestyrelsen

Der er to modeller for bestyrelser i selvejende institutioner, henholdsvis den en- og den tostrengede model. Husum Fritidsinstitution har valgt den enstrengede model, som består af én bestyrelse med forældreflertal

og kan have medarbejderrepræsentanter.


Bestyrelsen har følgende kompetencer:

 • Den overordnede ledelse
 • Arbejdsgiveransvar
 • Økonomisk ansvar
 • Fastsætter formål og grundlag
 • Indgå aftaler
 • Udarbejde vedtægter
 • Råder over ejendom og formue
 • Fastsætter principper for institutionens virksomhed
 • Fastsætter principper for anvendelsen af budgetrammen
 • Indstiller til og deltager i ansættelse af leder
 • Kan indstille til ansættelse af fast personale.


Lederens kompetence

Lederen af den selvejende institution har følgende kompetencer:

 • Den daglige ledelse
 • Den pædagogiske ledelse
 • Den administrative ledelse
 • Træffe enkeltbeslutninger
 • Udmønte budget


Børneringens rolle

Paraplyorganisationen Børneringen er rådgivende for institutionerne, og har ingen tilsynsførende eller besluttende "myndighed" over for institutionerne.


Børneringen yder administrativ bistand på løn- og regnskabsområdet samt rådgivning ifht. kontakt med

kommuner m.v.


Du kan læse mere om Børneringen på www.borneringen.dk.

Copyright © All Rights Reserved