Forældremøde 14. nov 2019

Referat fra forældreworkshops 14. november 2019


Tak for alle input fra engagerede forældre. Vi har lavet et sammendrag fra high lights, som var fælles for alle
afdelinger.


Generel opkvalificering

 • Ros for god overgang i 1. maj forløbet.
 • Ros til skolepædagogerne. De er vigtige for barnets hele dag.
 • Der er udarbejdet kostpolitik – de fleste forældre er tilfredse med alsidigheden i traktementet.


Forældrepartnerskab

 • En Grejbank er alle forældre enige om er en god ide – den skal gælde i alle afdelinger. Det skal bare gøres udenfor
  almindelig arbejdstid.
 • Der er fra smørblomsten positiv opbakning til IT-skils.


Arrangementer og aktiviteter

 • Forældre vil gerne bidrage med genbrugsting til afdelingerne. Det er bare om at spørge.
 • Der er ønske om et årshjul, hvor der er arrangementer/aktiviteter, som forældre kan følge med i.
 • Ønsker om tættere information om eget barn.
 • Ønsker om et forældreråd, som kan være aktive og deltagende i arrangementer (også her i årshjul)
 • Arrangementer hvor forældre er deltagende i aktiviteter (tættere samarbejde).
 • Bevare de gamle traditioner – sommerfesten med evt. optræden af børn på tværs af afdelingerne.


Inklusion og fællesskaber

 • Forældrene vil gerne inddrages i aktiviteterne og arrangementerne. Forslag om forskellige aktiviteter der bevidst giver
  de større børn et ansvar ved at hjælpe de mindre klasser. Ønske om at kunne bruge skolens lokaler – musiklokalet –
  billedkunst osv.
 • Flere aktiviteter på tværs af klasser – samme årgang – evt i fælles projekt (eks. 3klasserne i alle afdelinger.
 • Småt er godt. Hold fast i de små matrikler.


Overgange


 • Samarbejde med skolen: Ønske om større indsigt i hvordan skole og fritidshjem samarbejder. Ønske om indsigt i skolepædagogen rolle i klassen.
 • Fra fritidshjem til klub: Generel ønske om råd og vejledning til at have en kommende klub barn. Råd fra forældre: klubbens facebookside er et godt sted at hente information.


Forældre fra samtlige afdelinger er endvidere meget enige om, at alle aktiviteter på tværs af afdelingerne er med til at
styrke vennerelationer fra egen årgang og åbne op for nye fællesskaber, der er med til at styrke samhørigheden for alle børnene.


Mange hilsner fra Personalet i Trommen, Smørblomsten, Pavillon og Hvide Hus


Referent Bodil


Invitation til forældreworkshop 14. nov 2019


Kære forældre

Nu har I muligheden for at komme med en en masse fantastiske bidrag, så vi sammen kan gøre jeres børns fritidshjem endnu bedre.

Vi vil rigtig gerne byde jer indenfor i jeres børns fritidshjem, hvor I sammen med personalet skal gå i dialog om at opkvalificere vores praksis.

Derfor har vi sørget for at gøre en masse ”Workshopstationer” klar med spørgsmål – og snacks/sandwich. Alt, I skal gøre, er at møde op og have mod på at spille os bedre – med en masse gode inputs.

Vores håb er at komme tættere på jer som forældre samt at styrke vores fælles indsats for jeres børn.

I vil forhåbentligt også gå fra workshoppen med en masse ny viden om institutionens og andre forældres tanker.

Tilmelding skal ske senest den 4.11. (i egen afdeling). Mødet er uden børn.

Hvide Hus og Pavillon holder det samlet på Hvide Hus. Mødet afholdes i barnets egen afdeling.

Og I er velkomne til at hjælpe med at smøre sandwiches/lave kaffe og bare hygge inden mødet.

Så husk at give besked – så vi kan få indkøbt nok til alle.

Vi glæder os til nogle fornøjelige timer i jeres selskab.

Mange hilsner fra

personalet i Husum Fritidsinstitution

Copyright © All Rights Reserved