Hvide Hus og Pavillonen

Hvide Hus er indrettet således, at rummene kan inddeles i forskellige værksteder og bevægelsesrum/legeområder. Hvert rum har en fleksibel funktion, der kan ændres i takt med børnenes ønsker og behov.


Hver dag, når børnene har fri fra skole, står en medarbejder i hver garderobe og hilser børnene velkommen. I køkkenet står ”oppasseren” klar til at svare på små hyggespørgsmål, huske børn på aftaler, når de trykker sig ind på vores digitale indtjekningssystem. Oppasseren har også den funktion at tilberede et lille traktement til børnene, oftest sammen med en gruppe børn.


Endvidere har køkkenet en tavle med personalets billeder. Her kan børnene se, i hvilke rum og hvilke aktiviteter der foregår den pågældende dag. I køkkenet er der også et tegnerum, som børnene selv går til og fra, og der er spil og små aktiviteter i løbet af dagen. I køkkenet er der tid til at snakke og lytte med vennerne og oppasseren.


Hver fredag samles alle børnene i salen til debatindlæg, forslag, gode råd, ønsker  og dilemmaer. Børnenes postkasse tømmes, og al post gennemgås sammen med  ”forfatterne”.


Krearummet

Her laves der smykker, perleplader, glasmaling, papirklip og alle mulige andre sjove aktiviteter.


Gangen

Gangen bruges til børneaktiviteter: Vi har to hyggekasser, hvor børnene kan sidde og snakke, slappe af eller læse. Gangen bruges også til spil/tegne og til at formindske støjen i salen. Svæveren laver aktiviteter med børnene på gangarealet, og vi bruger al pladsen til børneaktiviteter.


Teaterrum og dukkekrog

Ud over mulighed for at spille teater, har vi indrettet dukkekrogen i teaterrummet for at skabe mere plads til børn, der vil lege i større grupper


Bordfodbold

For at mindske larmen, når børnene spiller bordfodbold, er et mindre lokale inddraget til dette formål.


Puderummet

Børnene kan på tværs af klassetrin, dreng/pige/alle, melde sig på puderumslisten i en halv time. Det er med til at træne deres tidsfornemmelse og lære klokken. Og det har de fuldkommen styr på. Dog guider de voksne i salen de yngste børn, når det er deres tur.


Salen

Salen kan deles i to rum ved hjælp af en ”rullende” væg. Der er maleværksted, legeområde, og af og til spiller vi wii med henblik på at koordinere og træne barnets motorik og selvfølgelig have det sjovt sammen.


Lille rum ved køkken

Spillerum – kun for 1. klasserne. Spilletiden bliver lagt i skema med maks. 45 minutter pr. uge til hvert barn, der ønsker at benytte sig af dette tilbud.


Værksteder generelt

Alle voksne på Hvide Hus har rullende værkstedsfunktioner. Det betyder, at der altid foregår forskellige aktiviteter i alle rummene.


Skolens gymnastiksal

Vi tager gerne en stor gruppe børn med over i skolens gymnastiksal for at lave strukturerede lege og brænde en masse herlig energi af.


Legepladsen

Det største rum af dem alle, og hvor der er højt til loftet. Hvor man hellere end gerne må løbe, råbe og støje. Vi har en superhyggelig legeplads med sandkasse, masser af hyggekroge. En kæmpe bålhytte med stenovn og bålsted, som flittigt bruges hele året. Hvide Hus har masser af moon-cars, som bruges hele året rundt. Vi har også en lille boldbane til foldbold, stikbold…


Husumparken

Er stedet, hvor vi spiller rundbold, fodbold, leger i store forsamlinger. Ofte møder vi Gule Hus, hvor flere af børnenes søskende går.

Copyright © All Rights Reserved