Velkommen

Velkommen til den selvejende institution Husum Fritidsinstitution, som er tilknyttet Husum Skole.


Vi  bor på fire matrikler, der alle ligger omkring Husum Parken.


Vores velkomstpjece kan hentes her, vores mål, visioner og værdier ses her.


I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål.


Lukkedage:

24., 27., 30. og 31. december 2019.


6., 7. og 8. april 2020
22. maj 2020
5. juni 2020
24., 29., 30. og 31. december 2020


Småt nyt


Halloween i uge 44

Afdelingerne er fyldt med hyggelig uhygge.


Forældreworkshops 14. november 2019 17 -19

Alle forældre opfordres til at deltage og komme med forslag til forbedring af dagligdagen i institutionen.
Tilmeldingsfrist 4. november, se invitationen her.


Ny leder er ansat

1. november begynder Thomas Steffin som ny leder. Se mere her.


Forældremøde 5. september 2019

Referat fra forældremødet kan ses her.

Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Ditte som formand og Stine som næstformand. Se oplysningerne her.


Daglig ledelse

Den daglige ledelse varetages p.t. af konstitueret leder Hanne Ite Blom og afdelingslederne. Se mere under Ledelse/Bestyrelse.


Telefon og mail

Ud over hovedtelefonnummer 71 74 35 17 og mailadressen kontor@husumfritidsinstitution.dk kan konstitueret leder Hanne kontaktes på mobil 29 26 62 88 og souschef@husumfritidsinstitution.dk.


Alle øvrige kontaktoplysninger kan findes her.
Copyright © All Rights Reserved